PAL Edycja I

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.08.2018 Ponowne zaproszenie do składania ofert na wykonanie czynności psychologa w indywidualnym poradnictwie psychologicznym (NP) Szczegóły
Artykuł 08.08.2018 Ponowne zaproszenie do składania ofert na wykonanie czynności psychologa w warsztatach psychologicznych (NP) Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Nabór uczestników do Projektu (PAL I) Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Nabór uczestników do projektu: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja” Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Zawiadomienie o wyborze oferty – kurs prawo jazdy kat. B (PAL I) Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Zawiadomienie o wyborze oferty na organizacje i przeprowadzenie szkoleń zawodowych (PAL I) Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Ponowne zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat B (PAL I) Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Zmiana treści zaproszenia do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń zawodowych (PAL I) Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Zaproszenie do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń zawodowych (PAL I) Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B (PAL I) Szczegóły