PAL Edycja II

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.08.2018 Ogłoszenie naboru uczestników do projektu (PAL II) Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Nabór uczestników do projektu: „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycja” Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Zaproszenie do składania ofert DAL (PAL2) Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonywanie czynności animatora lokalnego (PAL II) Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Ponowne zaproszenie do składania ofert na wykonanie czynności animatora lokalnego (PAL II) Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie czynności animatora lokalnego (PAL II) Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Zawiadomienie o wyborze ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń zawodowych (PAL II) Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Zawiadomienie o wyborze ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat B (PAL II) Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Zaproszenie do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń zawodowych (PAL II) Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B (PAL II) Szczegóły