Zatrudnienie

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.09.2019 Zatrudnienie – asystent rodziny Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 Otwarty konkurs ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Zaproszenie do składania ofert DAL (PAL2) Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Ogłoszenie wyniku otwartego naboru na partnera (WKS) Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie czynności trenera/doradcy PAI (NP) Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera projektu w celu zawiązania partnerstwa – wspólnej realizacji projektu pn. „Wąbrzeskie Kluby Samopomocy” Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie czynności trenera/doradcy PAI (NP) Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonywanie czynności animatora lokalnego (PAL II) Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Ponowne zaproszenie do składania ofert na wykonanie czynności animatora lokalnego (PAL II) Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Zawiadomienie o wyborze ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń zawodowych (NP) Szczegóły