Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ul. Wolności 32 87-200 Wąbrzeźno tel. (56) 689 04 00, fax. (56) 689 04 10 e-mail: mops@torun.home.pl NIP: 878-158-16-38 REGON: 00052519700028

Godziny pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie jest czynny w następujących godzinach:

- poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 15.30 - wtorek od godz. 7.30 do godz. 16.30 - środa od godz. 7.30 do godz. 15.30 - czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30 - piątek od godz. 7.30 do godz. 14.30

Dyrektor Ośrodka przyjmuje Interesantów w sprawach skarg i wniosków, a także w indywidualnych sprawach w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 16:00.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie działa na rzecz mieszkańców miasta Wąbrzeźno, wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb pomagając w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych uprawnień, zasobów i możliwości.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie realizuje: zadania pomocy społecznej świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego zasiłki dla opiekunów dodatki mieszkaniowe dodatki energetyczne pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym Kartę Dużej Rodziny Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH

Ten dokument zawiera informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

  • Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, ul.Wolności 32, tel. 56 689 04 00, e-mail: mops@torun.home.pl
  • Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: iod@mops.wabrzezno.com
  • Odbiorcą danych osobowych będą:

- organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

- organy ścigania i kontroli;

- banki, w których realizowane są świadczenia;

- sklepy i przedsiębiorstwa, w których realizowane są świadczenia rzeczowe

  • Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej
  • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym przestały być przetwarzane w celu realizacji świadczenia
  • Właściciele danych (osoby, których dane te dotyczą) posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dodano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

  • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub ich podanie następuje na podstawie zgody
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskuje dane od osób, których dane są przetwarzane, ze źródeł publicznych w Wąbrzeźnie (np. Ceidg, @empatia) oraz podmiotów uprawnionych do udzielenie informacji na podstawie przepisów prawa
  • Dane osobowe przetwarzane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie:

- dane osobowe (imię i nazwisko, adres);

- dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail);

- dane identyfikacyjne (np. dane z dowodu osobistego, nr PESEL);

- dane uzależnione od specyfiki świadczenia, o które ubiega się Właściciel danych (np. dane na temat sytuacji życiowej, zdrowotnej, dochodowej, mieszkaniowej, zawodowej i rodzinnej);

- dane konta bankowego (dane przekazane przez Właściciela danych, na podstawie zgody).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>