Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 32
87-200 Wąbrzeźno
tel. (56) 689 04 00, fax. (56) 689 04 10
e-mail: mops[at]torun[dot]home[dot]pl
NIP: 878-158-16-38
REGON: 00052519700028

Godziny pracy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie jest czynny w następujących godzinach:

– poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 15.30
– wtorek od godz. 7.30 do godz. 16.30
– środa od godz. 7.30 do godz. 15.30
– czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30
– piątek od godz. 7.30 do godz. 14.30

Dyrektor Ośrodka przyjmuje Interesantów w sprawach skarg i wniosków, a także w indywidualnych sprawach w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 16:00.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie działa na rzecz mieszkańców miasta Wąbrzeźno, wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb pomagając w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych uprawnień, zasobów i możliwości.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie realizuje:
– zadania pomocy społecznej
– świadczenia rodzinne
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego
– zasiłki dla opiekunów
– dodatki mieszkaniowe
– dodatki energetyczne
– pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym
– Kartę Dużej Rodziny
– Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH

Ten dokument zawiera informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

– organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

– organy ścigania i kontroli;

– banki, w których realizowane są świadczenia;

– sklepy i przedsiębiorstwa, w których realizowane są świadczenia rzeczowe

  • Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej
  • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym przestały być przetwarzane w celu realizacji świadczenia
  • Właściciele danych (osoby, których dane te dotyczą) posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dodano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

  • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub ich podanie następuje na podstawie zgody
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskuje dane od osób, których dane są przetwarzane, ze źródeł publicznych w Wąbrzeźnie (np. Ceidg, @empatia) oraz podmiotów uprawnionych do udzielenie informacji na podstawie przepisów prawa
  • Dane osobowe przetwarzane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie:

– dane osobowe (imię i nazwisko, adres);

– dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail);

– dane identyfikacyjne (np. dane z dowodu osobistego, nr PESEL);

– dane uzależnione od specyfiki świadczenia, o które ubiega się Właściciel danych (np. dane na temat sytuacji życiowej, zdrowotnej, dochodowej, mieszkaniowej, zawodowej i rodzinnej);

– dane konta bankowego (dane przekazane przez Właściciela danych, na podstawie zgody).

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>